×


โปรแกรมการรับส่งหนังสือราชการติจิทัล


1. สร้างหนังสือได้จากไฟล์ PDF หรือ พิมพ์ในโปรแกรม
2. แนบไฟล์ประกอบได้ไม่จำกัด (pdf)
3. ส่งถึงผู้รับได้หลายคน
4. กำหนดตำแหน่งเซ็นต์หนังสือตามต้องการ
5. เซ็นต์หนังสือผ่านทาง Tablet ได้ทันที หรือใช้ลายเซ็นต์เดิม
6. กำหนดชั้นความลับของหนังสือ
7. กำหนดการเผยแพร่หนังสือแบบสาธารณะได้
8. จัดเก็บหนังสือได้ไม่จำกัด หนังสือไม่สูญหาย ค้นหาง่าย

การใช้งาน


- หน้าแรก แสดงหนังสือที่มีอยู่ในระบบและเปิดเผยสาธารณะ ถ้าต้องการเปิดอ่านให้คลิกที่ ชื่อเรื่อง
- การทดลองใช้ระบบ ให้คลิกที่ เมนู Login แล้วทดลองใช้งาน คลิกที่ปุ่ม สราวุธ หรือ ขจรจิต หลังจากนั้นให้สร้างหนังสืออก โดยเลือกเมนู หนังสืออก (หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบจะเป็น หนังสือเข้า)
- หรือ สมัครทดลองใช้งานคลิกที่ เมนู Sign-up

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการ ส่งออกหนังสือ
1. คลิกเครื่องหมาย + (ด้านซ้ายมือ)
2. พิมพ์รายละเอียด
3. เลือกไฟล์เอกสาร PDF
4. บันทึก ส่งหนังสือออก
5. เลือกผู้รับหนังสือ จากรายชื่อ (ด้านขวามือ) --เช่น เลือก ขจรจิต
6. กำหนดตำแหน่ง Sign/Text --จับภาพ Sign หรือ Text วางตำแหน่งที่ต้องการ --ยกเลิก จับลากออกจากหนังสือ
7. คลิก บันทึก (ด้านขวามือ)
*การกำหนด เผยแพร่สาธารณะ หนังสือจะปรากฏที่หน้าแรกของระบบ

ขั้นตอนการเซ็นต์หนังสือ
1. เลือก หนังสือจากรายการ หนังสือเข้า
2. คลิกที่ เครื่อง Sign / Text บนหนังสือ
3. ลงลายมือชื่อ หรือคลิก Used เพื่อใช้ลายมือชื่อล่าสุด / พิมพ์ข้อความ แล้ว คลิก Ok
4. บันทึก การเซ็นต์ชื่อ ข้อความ (ปุ่มด้านบนหนังสือ)


ที่ เรื่อง จาก ถึง วันที่ เลขที่หนังสือ
1 ขออนุญาตไปราชการ นายขจรจิต ตั้งสตินุกูล ผู้อำนวยการ 2019-05-07 อว 245(3)/2562
2 ขอโอนรถยนต์ นายสราวุธ อินจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2019-04-25 252/2562
3 ทดสอบ นายสราวุธ อินจันทร์ หัวหน้าหน่วยงาน 2019-04-24 2512522
4 ขออเคราะห์รถยนต์ นายขจรจิต ตั้งสตินุกูล คณบดี 2019-03-19 AIY-631343
5 ขออนุเคราะห์รถยนต์ นายสราวุธ อินจันทร์ คณบดี 2019-03-19 BXC-508626
6 เชิญประชุมร่างหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2019-03-15 ศธ.0437
7 เชิญประชุม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น กรรมการบริหารหลักสูตร 2019-03-15 ศธ.0437/
8 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขไทยธรรมาธิราช อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2019-03-14 cs.0351
9 ขออนุญาตจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน นายสุวัฒน์ บรรลือ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 2019-03-13 c[0.246/2562

โปรแกรมรับส่งหนังสือราชการติจิทัล

DDS Research © 2019 Version. 20180906.2200 : Contact : info.pblthailand@gmail.com
แนะนำใช้ Google Chrome